Vi utreder om det föreligger skadeståndsskyldighet för er, förhandlar med den som vill ha ersättning, betalar eventuellt skadestånd samt företräder er i domstol, om det skulle bli aktuellt. Vi erbjuder bland annat verksamhetsansvar, produktansvar, styrelseansvar, byggherreansvar och cyberförsäkring. 

Ansvarsförsäkring är viktig för företag då det kan vara svårt att förutse vilka skador som kan uppkomma i en verksamhet. Vår ansvarsförsäkring kan därför även anpassas efter verksamheten för att ge dig det rätta skyddet.

Om du som försäkrad har fått ett skadeståndskrav riktat mot dig så bör en skadeanmälan göras till Protector Försäkring så snart som möjligt och så biträder vi dig i den fortsatta hanteringen. En skadeanmälan görs här