Skadekundtjänst:

Ta kontakt med skadeavdelningen via mejl eller telefon om du behöver hjälp med något som rör skador. 

Vänligen ange ditt skadenummer (PRO-xxxxxxx) i ämnesraden om ditt mejl gäller ett pågående ärende. 

E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: (+46) 08-410-637 00

Vill du anmäla en skada gör du det här.

Mäklarservice:

Har du som försäkringsförmedlare frågor om nyförsäljning, tilläggsförsäljning, befintliga kundavtal eller registrering/avregistrering av fordon?
Ta kontakt med vår avdelning för mäklarservice:
E-post: service@protectorforsakring.se
Telefon: (+46) 08-410-637 00

 

Klagomålsansvarig

Du kan alltid kontakta klagomålsansvarig om du har ett klagomål i ett ärende med oss. Skicka mejl till klagomal@protectorforsakring.se . Det går även bra att skicka brev eller ringa 08-410 637 00.