Skadeservice:
Har du en pågående skada hos oss?
Ta kontakt med vår avdelning för skadeservice: Kom ihåg att ange ditt skadenummer i ämnesfältet.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: (+46) 08-410-637 00

Skadeservice kan hjälpa dig med frågor kring personskador, egendomsskador, fordonsskador eller ansvarsskador. 

Vill du anmäla en skada gör du det här.

Mäklarservice:

Har du som försäkringsförmedlare frågor om nyförsäljning, tilläggsförsäljning, befintliga kundavtal eller registrering/avregistrering av fordon?
Ta kontakt med vår avdelning för mäklarservice:
E-post: service@protectorforsakring.se
Telefon: (+46) 08-410-637 00