Ni behöver alltid anmäla ett inbrott, stöld eller skadegörelse till polisen.

Så här hanterar vi er skada

För att vi ska kunna börja med handläggningen av ert ärende behöver vi ha

  • Polisanmälan
  • Bilder på skadad dörr/fönster
  • Offert/faktura för återställandet
  • Om det är en hyreslokal behöver vi även ha in en kopia av hyreskontrakt och om det är en bostadsrätt behöver vi ha in bostadsrättsföreningens stadgarna

När ni gjort er anmälan på vår hemsida kommer ni att få ett svarsmail med en sammanfattning av anmälan där också ert skadenummer framgår. En skadereglerare kommer att kontakta er nästkommande arbetsdag.
Det är alltid ni som försäkringstagare som är beställare till arbeten för att åtgärda skadan, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldiga för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte detta.

Kontakt och med information

Har ni funderingar kontakta oss på 08-410 637 00 och välj Egendomsskador eller maila oss på skador@protectorforsakring.se . Ange alltid ert skadenummer vid kontakt med oss.

Om du råkar ut för ett inbrott, stöld eller skadegörelse anmälan skadan här