Ni kontaktar en av våra avtalspartner och anger att det gäller en skada hos Protector försäkring för att få vårt avtalspris. Nedan finner ni våra avtalspartners rörande sanering.

  • Polygon – 020 235 235

 

Viktigt att tänka på

Efter en brandskada är det viktigt för den kommande skadereglering att

  • Ni är varsamma med området där branden startade så att besiktning och eventuell brandorsaksutredning kan genomföras
  • Ni dokumentera skadan genom att fotografera brandplatsen och sotiga rum samt skadad egendom

Så här hanterar vi din brandskada

För att vi ska kunna reglera skadan på enklaste och snabbaste sätt behöver vi utöver skadeanmälan följande underlag från er:

  • Besiktningsrapport
  • Om det är en hyreslokal som drabbats behöver vi en kopia av hyreskontraktet. I hyreskontraktet ska det framgå om det är ni som är hyresgäst (via er försäkring) eller fastighetsägare som ska betala reparationen
  • Polisrapport

När ni gjort er anmälan på vår hemsida kommer ni att få ett svarsmail med en sammanfattning av anmälan där också ert skadenummer framgår. En skadereglerare kommer att kontakta er nästkommande arbetsdag.
Det är alltid ni som försäkringstagare som är beställare för att åtgärda skadan, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldiga för mervärdesskatt (moms) ersätter inte försäkringen den.

Kontakt och med information

Har ni funderingar kontakta oss på 08-410 637 00 och välj Egendomsskador eller maila oss på skador@protectorforsakring.se . Ange alltid ert skadenummer vid kontakt med oss.

Om du råkar ut för en brandskada anmäl skadan här