Varför dolda fel försäkring?


Som säljare kan du vid försäljning av din fastighet teckna en säljarförsäkring (s.k. dolda fel-försäkring) som omfattar ansvar för dolda fel i tio år. Försäkringen gäller för besiktigad bostadsbyggnad samt besiktigade bilbyggnader (t ex fristående garage och gästhus). Inom ramen för försäkringen åtar vi oss att utreda om dolt fel föreligger, betala ut ersättning vid ersättningsbart fel, förhandla med köparen samt företräda dig som säljare vid en eventuell rättegång. 

Om du som säljare mottagit ett krav på dolt fel från köparen så bör en skadeanmälan göras till Protector Försäkring så snart som möjligt.