Ni kontaktar en av våra avtalspartner och ange att det gäller en skada hos Protector försäkring för att få vårt avtalspris. Nedan finner ni våra avtalspartners rörande sanering.

  • Polygon – 020 235 235

 

Viktigt att tänka på

För att kunna hantera er skada behöver vi ha underlag som visar skadeorsak, skadeomfattning och en beskrivning på vilka åtgärder som behövs för att åtgärda skadan.


Vi behöver även

  • Fotodokumentation 
  • Offert på reparation/återställande av skadad egendom, om detta är möjligt
  • Fakturakopia avseende ursprungligt inköp av skadad egendom
  • Fakturakopia avseende återanskaffning av skadad egendom, om återanskaffningen är gjord

Så här hanterar vi din skada

När ni gjort er anmälan på vår hemsida kommer ni att få ett svarsmail med en sammanfattning av anmälan där också ert skadenummer framgår. En skadereglerare kommer att kontakta er nästkommande arbetsdag.
Det är alltid ni som försäkringstagare som är beställare till arbeten för att åtgärda skadan, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldiga för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte detta.

Kontakt och med information

Har ni funderingar kontakta oss på 08-410 637 00 och välj Egendomsskador eller maila oss på skador@protectorforsakring.se . Ange alltid ert skadenummer vid kontakt med oss.

Om du råkar ut för en egendomsskada (allrisk) anmäl skadan här