Om ni råkat ut för en vattenskada är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek. Vid akuta läckage kontakta omgående en rörmokare för provisoriska åtgärder. För att bedöma skadeomfattningen kan ni kontakta våra avtalspartner och ange att det gäller en skada hos Protector försäkring för att få vårt avtalspris. Nedan finner ni våra avtalspartner rörande sanering.

  • Polygon – 020 235 235

https://www.polygongroup.com/sv-SE/vara-tjanster/protector/ eller (Beställ en besiktning här )

Så här hanterar vi er vattenskada

För att vi ska kunna börja med handläggningen av ert ärende behöver vi en fuktrapport som visar skadeorsak, skadeomfattning och en åtgärdsplan.

Vi behöver även:

  • Ålder på skadade ytskikt
  • Om det är en hyreslokal behöver vi även ha in en kopia av hyreskontrakt

Vi kommer när vi har fått in er anmälan och skaderapport att utreda

  • Om händelsen omfattas av försäkringen
  • Att återställandekostnaden blir rimlig
  • Vilken ersättning ni har rätt till
  • Vad och vem som har orsakat skadan (för att eventuellt kunna kräva ersättning)

Ibland kan vi vilja föra besök på plats för hanteringens skull. Desto fler uppgifter vi har i ärendet desto lättare och smidigare blir hanteringen.

När ni gjort er anmälan på vår hemsida kommer ni att få ett svarsmail med en sammanfattning av anmälan där också ert skadenummer framgår. En skadereglerare kommer att kontakta er nästkommande arbetsdag.
Det är alltid ni som försäkringstagare som är beställare till arbeten för att åtgärda skadan, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldiga för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte detta.

Kontakt och med information

Har ni funderingar kontakta oss på 08-410 637 00 och välj Egendomsskador eller maila oss på skador@protectorforsakring.se . Ange alltid ert skadenummer vid kontakt med oss.

Om du råkar ut för en vattenskada anmäl skadan här