När vi hanterar ett skadeärende råder "sanningens ögonblick". Det är då vi visar vad vi står för och vad vi är bra på. För att säkerställa kvaliteten hanterar vi skadeärenden inom Protectors egen organisation, där sammanlagt drygt 55 skickliga medarbetare jobbar med skadereglering. 

Här kan du läsa mer om våra försäkringar.