För att lyckas med detta lägger vi stor vikt vid våra värderingar: Dessa värderingar är grundläggande för kulturen inom Protector och vi strävar ständigt efter att efterleva dem i allt vi gör.

Våra värderingar är:

  • Trovärdig
  • Innovativ
  • Modig
  • Engagerad

 

Ska vara ledande inom alla våra segment
Protector har som målsättning att vara kvalitetsledande inom samtliga kärnområden – marknadsföring, underwriting, service och skadereglering. Vi anser att en sådan kvalitetsledning behövs för att garantera långsiktiga samarbeten och affärsrelationer. Vår höga kvalitet är väl dokumenterad i både interna och externa mätningar och vi arbetar ständigt med att vidareutveckla den ytterligare.

Vi jobbar efter kvalitetsstandarder
Protector tillämpar skadereglering i egen regi och är inriktat på att ge bästa möjliga service till våra kunder och mäklare när en skada inträffat. När vi avgör ett skadeärende råder "sanningens ögonblick". Det är då vi visar vad vi står för och vad vi är bra på. För att säkerställa kvalitet hanterar vi skador med egen personal och över 190 kompetenta medarbetare arbetar inom detta område.

Vårt skadereglering bygger på kvalitetsstandarder som säkerställer att de som drabbats av en skada kan lita på att de får den ersättning de har rätt till och på ett sätt som inger förtroende och känns säkert. För att uppnå detta använder vi följande fem kvalitetskriterier:

  1. Snabbhet
  2. Professionell kommunikation
  3. Sakkunskap
  4. Korrekt skadereglering
  5. Helhetsintryck

Baserat på dessa kriterier har vi etablerat rutiner, attraherat kompetenta resurser samt genomför uppföljning och mätning. Vi samlar också in feedback från kunder efter alla skaderegleringar, så att vi kontinuerligt kan förbättra oss.


Vi är rankade som bästa samarbetspartner
Vårt kvalitetsfokus värderas högt. De senaste 13 åren har Protector rankats som nummer 1 i branschen av försäkringsförmedlare i Norge. Vi har även fått goda resultat i motsvarande undersökningar i Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien. Här ligger vi bland topp tre.