Den offentliga sektorn består huvudsakligen av kommuner. Protector rankas som den bästa försäkringsgivaren på den skandinaviska marknaden för kommunförsäkringar och försäkrar över 600 kommuner och fylkeskommuner.

Våra kunder representerar en bred marknad, med en god riskspridning. Här är några exempel på företagskunder i Productors portfölj:

  • Bedriftsforbundet: En intresseorganisation i Norge för små och medelstora företag med över 3000 medlemmar. Här levererar Protector ett komplett utbud av försäkringar (person, egendom, ansvar och fordon).
  • PostNord: Protector försäkrar alla tjänste- och administrationsfordon för denna kund i Sverige och Danmark
  • Sjukvårdsföretag: Protector tillhandahåller byggnadsförsäkring till Helse Sør-Øst, Helse Vest och Helse Midt.


Hur blir man kund hos Protector?
All distribution av försäkringar sker via våra utvalda försäkringsförmedlare. Protector har ett brett och bra samarbete med förmedlare och en betydande del av portföljen kanaliseras genom de största och marknadsledande förmedlarbolagen i Skandinavien och Storbritannien.  

Vårt löfte till försäkringsförmedlare och kunder är att vi ska vara enkla att ha att göra med, kommersiellt attraktiva och gå att lita på.