Vi anser att om man som ett försäkringsbolag är bra på sin kärnverksamhet, så är man också bra på hållbarhet. Vår hållbarhetsstrategi stöder därför vår kärnverksamhet och består av följande pelare:

  • Människor
  • Klimatresiliens
  • Klimat-effektiva lösningar
  • Ansvarsfull affärsbeteende

Kort sagt innebär detta att vi arbetar för goda arbetsliv genom hela vår värdekedja, att vi beaktar klimatrisk i vår riskbedömning och produktutveckling, minskar vårt klimatavtryck genom skadeförebyggande och kompetent skadehantering, och tar ansvar i kampen mot korruption, penningtvätt och genom våra investeringar.

UNEP FI's PSI logo

Protector Försäkring har undertecknat FN:s principer för hållbar försäkring, och vår inställning till hållbarhet är i linje med dessa principer. Vi rapporterar vårt klimatavtryck enligt GHG-protokollet och använder detta för att prioritera hållbarhetsåtgärder som fungerar.

För mer om hur vi bidrar till ett hållbart samhälle, se vår årliga hållbarhetsrapport.