Baserat på var vi kan skapa störst nytta för oss själva och samhället, har vi valt att bygga vår hållbarhetsinsats på följande fyra pelare:

  • Människor
  • Klimatresiliens
  • Klimat-effektiva lösningar
  • Ansvarsfullt företagsbeteende

Kort sagt innebär det att vi arbetar för goda arbetsliv genom hela vår värdekedja, att vi tar hänsyn till klimatrisk i vår riskbedömning och produktutveckling, minskar vårt klimatavtryck genom skadeförebyggande och kompetent skadereglering, samt visar ansvar i kampen mot korruption, penningtvätt och våra investeringar.

Protector Försäkring är undertecknare av FN:s principer för hållbar försäkring, och vårt hållbarhetsarbete är i linje med dessa principer. Vi rapporterar om vårt klimatavtryck i enlighet med GHG-protokollet, och använder detta för att ytterligare optimera våra hållbarhetsinsatser.

UNEP FI's PSI logo