Idag har vi över 400 anställda och kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Manchester och London. Våra produkter distruberas genom utvalda försäkringsförmedlare och affärsmodellen är densamma i alla länder, förutom att vår säljarförsäkring endast kan tecknas i Norge via utvalda fastighetsmäklare och advokater. 

Från Norge till Skandinavien och Europa
Protector har över tid vuxit och blivit ett ledande försäkringsbolag även i Skandinavien och Storbritannien. Vi etablerade oss i Sverige 2011 och därefter i Danmark 2012. 2016 började vi även sälja försäkringar i Finland och Storbritannien. En stor del av vår framtida tillväxt kommer att ske på marknader utanför Norge.

2023 uppgick företagets premieintäkter till 10 423 miljoner NOK, att jämföras med 7 098 miljoner NOK 2022. Det motsvarar en ökning med 47%.


Vårt löfte till försäkringsförmedlare och kunder är att vi ska vara enkla att ha att göra med, kommersiellt attraktiva och gå att lita på.