Att jobba hos oss innebär att bli en del av vår prestationskultur – en kultur som hela organisationen är baserad på. Denna prestationskultur ger stora möjligheter till professionell utveckling.

Vilka är det som jobbar hos oss?

Våra anställda har en bakgrund inom flera olika ämnesområden: Hos oss arbetar jurister och advokater, finansanalytiker, ekonomer, IT-specialister samt konsulter inom bland annat HR, redovisning och rapportering. Förutom anställda med lång och gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen har vi också unga och nyutexaminerade – en optimal kombination för oss. Denna kombination bidrar till att skapa en motiverande, framåtblickande och inspirerande arbetsmiljö med kunskapsdelning tvärs över åldersgrupper och erfarenhetsnivåer.

Vi lägger stor vikt vid chefs- och medarbetarutveckling
Det är mycket viktigt för oss att alla anställda är medvetna om de grundläggande värderingar som ligger till grund för hur vi arbetar. Alla våra anställda måste ständigt efterleva dessa värderingar och arbeta med rätt inställning. Vi har under lång tid haft omfattande utvecklingsprogram för chefer och medarbetare. Målet med dessa program är att utveckla ett enhetligt ledarskap, där både ledning och anställda har samma förståelse för företagets grundläggande värdebaserade lednings- och prestationskultur. Här spelar våra värderingar, vår vision och vår affärsidé en central roll. 


Är du en utmanare?
Protector Försäkring vill rekrytera, utveckla och behålla personer som är rätt för oss och vårt företag. Det är inte bara dina betyg som avgör utan vi tittar även på dina förmågor, din personlighet och dina prestationer. Vi har höga förväntningar på dig, men du ska också ha höga förväntningar på oss. Utöver att annonsera lediga tjänster deltar Protector även på rekryteringsdagar vid utvalda högskolor och universitet. Det går bra att skicka in en öppen ansökan till oss även om vi inte har annonserat en ledig tjänst. Vi vill gärna komma i kontakt med duktiga talanger.