Vårt mål är att rekrytera, utveckla och behålla rätt personer, personer som kan utmana oss och göra oss ännu bättre.

Fokus på prestationskultur
Protectors organisation är uppbyggd av högt kvalificerade medarbetare. Många har lång erfarenhet från försäkringsbranschen, men vi har också flera nyutexaminerade bland våra anställda. Vi är alltid intresserade av att attrahera unga talanger för att fortsätta ha en modern, framåtblickande organisation.

Alla våra anställda arbetar mot tydliga, individuella mål, kopplade till personliga prestationsbaserade kontrakt. Våra värderingar genomsyrar förstås de mål som sätts upp och utvärderas. För att följa upp den enskilde individens prestationer och professionella utveckling på bästa möjliga sätt genomför vi medarbetarsamtal i hela organisationen.

Gemensam värdegrund
Inom Protector lägger vi stor vikt vid att ha en gemensam värdegrund. Vi har höga ambitioner, som återspeglas i vår vision och affärsidé.

Vision
Protector är utmanaren.

Affärsidé
Vi ska vara utmanaren genom unika relationer, framstående beslutsförmåga och kostnadseffektivitet.

Våra viktigaste mål
- Kvalitets- och kostnadsledarskap

- Lönsam tillväxt
- Topp tre i våra utvalda segmentVärderingar
Protector har definierat fyra kärnvärderingar som utgör grunden för vår företagskultur och fungerar som ledstjärnor i vårt dagliga arbete. Dessa värderingar representerar företagets personlighet och fungerar som riktlinjer för företagets vidare utveckling. Vi använder värderingarna som ett aktivt styrmedel vid våra utvärderingar och vid beslutfattande inom alla våra affärsområden, och vi gör vårt bästa för att efterleva dem varje dag.

  • Trovärdig
  • Innovativ
  • Modig
  • Engagerad