Nya skador kan anmälas direkt här på vår webbplats (se ”Anmäl skada” i menyraden och välj därefter försäkringstid). Vid registrering av skada kommer du omedelbart att få en bekräftelse på att anmälan har mottagits, ett skadenummer, information om självrisk samt annan relevant information. Vi kommer därefter att kontakta dig inom en arbetsdag.

Behöver du posta din skadeanmälan skickas den till nedan postadress: 

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Om du inte är nöjd

Vi på Protector Försäkring värdesätter att alla kontakter med någon av våra medarbetare är av bästa kvalitet. Om du inte är nöjd med hantering av ditt ärende önskar vi att du kontaktar oss för en kostnadsfri prövning.

Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende tar du i första hand kontakt med din handläggare. Det kan vara så att det saknas information eller tillkommit något nytt som vi inte fått vetskap om. Ett samtal, mail eller brev kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Ytterligare information om prövningsmöjligheter finns hos din handläggare.

Om du inte är nöjd med något som rör försäkringsdistribution kontaktar du i första hand din kontaktperson hos Protector och i andra hand per e-post till: service@protectorforsakring.se

Klagomålsansvarig hos Protector Försäkring är Fanny Norsten. Kontakta klagomålsansvarig per brev om du inte kan få något svar genom ovan kontaktvägar. Skicka brev till:

Att: Klagomålsansvarig, Fanny Norsten
Protector Försäkring
Box 3521
103 69 Stockholm