Våra serviceleveranser
Leverans från ProtectorTidsfrist arbetsdagar
Nya avtal producerade och mäklaren tillhanda15
Förfrågningar via E-post 1
Ändringar registreras och handlingar uppdateras1
Förnyelseavisering är mäklaren tillhanda90 (före hffd)
Försäkringsbrev för förnyelse är mäklaren tillhanda 30 (före hffd) 
Skadestatistik levereras elektroniskt i excelformat 1
Svarstid klagomål1

 

Vi lovar det vi kan hålla och håller det vi lovar.