Protector Forsikring ASA har i dag 11. april 2024 avholdt ordinær
generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside
www.protectorforsikring.no i morgen, 12. april 2024.

Generalforsamlingen valgte styret foreslått av Valgkomiteen. Styret i Protector
Forsikring ASA består følgelig av:

Jostein Sørvoll, styreleder
Arve Ree, nestleder
Else Bugge Fougner
Kjetil Garstad
Randi Helene Røed
Tonje Giertsen (ansattvalgt)
Mathews Ambalathil (ansattvalgt)Oslo, 11. april 2024
Protector Forsikring ASADenne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Read more

Protector Forsikring ASA has today, April 11th 2024, held its Annual General
Meeting. All proposals to the AGM were approved.

The minutes from the meeting will tomorrow, April 12th 2024, be available on the
company's website www.protectorforsikring.no.

The General Meeting elected the Board proposed by the Nomination Committee.
Consequently, the Board of Protector Forsikring ASA consist of:

Jostein Sørvoll, chair
Arve Ree, deputy chair
Else Bugge Fougner
Kjetil Garstad
Randi Helene Røed
Tonje Giertsen (employee-elected)
Mathews Ambalathil (employee-elected)Oslo, 11 April 2024
Protector Forsikring ASAThis information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act).

Read more

Protector Forsikring ASA hereby invites you to the presentation of the 1st
quarter results for 2024.

The results will be presented Thursday 25 April at 10:00am CET at Hotel
Continental (Stortingsgaten 24/26.)

The presentation will also be webcasted to our website
(https://protectorforsikring.no/en/investor).

Questions may be directed to ir@protectorforsikring.no beforehand or throughout
the webcast.REGISTRATION FOR PHYSICAL ATTENDANCE

If you would like to attend the result release presentation at Hotel
Continental, we kindly ask that you register via the following link within 18
April: https://forms.office.com/e/4ja55zqUu7Oslo, 11 April 2024

Protector Forsikring ASA

Read more

AWC AS, a related party to vice chairman in Protector Forsikring ASA, Arve Ree,
has today 22 March 2024 acquired 356,297 shares in Protector Forsikring ASA at a
price of NOK 216.00 per share. Following this transaction, AWC AS holds
15,345,162 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Read more

Ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA avholdes torsdag 11. april
2024 kl. 16.00 i Protector Forsikring ASAs lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge,
Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen samt skjema for møtedeltakelse,
forhåndsstemme og fullmakt følger vedlagt. Innkallingen er sendt alle aksjeeiere
med kjent adresse. Innkalling og saksvedlegg gjøres tilgjengelig på Protectors
nettside www.protectorforsikring.no.


Forslag til generalforsamlingen:
Styret foreslår for generalforsamlingen at styret får fornyet følgende
fullmakter:
o Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte
o Fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av selskapets totalt utestående aksjer
o Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10%
o Fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad
begrenset til MNOK 2.500


Oslo, 15. mars 2024
Protector Forsikring ASA


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Read more

The Annual General Meeting of Protector Forsikring ASA will be held Thursday 11
April 2024 at 16:00 (CET), at Protector Forsikring ASA's premises, Støperigata
2, Aker Brygge, Oslo.

The notice with agenda for the General Meeting, including registration form,
advance vote and proxy is attached to this disclosure. The notice is sent to all
shareholders with a known address. The notice and appendices will also be made
available on Protector's website, www.protectorforsikring.no.


Proposals to the Annual General Meeting:
The Board of Protector Forsikring ASA propose for the Annual General Meeting
(AGM) to renew the following Board Authorisations:
o Authorisation to decide the distribution of dividend
o Authorisation to purchase own shares up to 10 per cent of the total
outstanding shares
o Authorisation to increase the share capital by up to 10%
o Authorisation to raise subordinated loans and other external financing by up
to NOK 2.5 billion.


Oslo, 15 March 2024
Protector Forsikring ASA


This information is subject to disclosure under the Norwegian Securities Act
section §5-12

Read more

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914443.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 18.03.2024 - 17.06.2024 er 8.19.
Ticker: PROTCT05

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Read more

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011170045.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 14.03.2024 - 14.06.2024 er 9.44.
Ticker: PROTCT06

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)

Read more

Cathrine Wessel Poulsen, primary insider in Protector Forsikring ASA, has today
21 February 2024 sold 1,200 shares in Protector Forsikring ASA at a price of NOK
218.00 per share. Following this transaction, Cathrine Wessel Poulsen holds
9,672 shares in Protector Forsikring ASA.

This information is subject to the disclosure requirements in MAR (regulation
(EU) No. 596/2014 on market abuse) as implemented in Norway in accordance with
section 3-1 of the Securities Trading Act.

Read more

Messages to our investors